Raphael
Raphael's Oil Paintings
Raphael Museum
April 6 or March 28, 1483 – April 6, 1520. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Raphael Gallery.org, welcome & enjoy!
Raphael Gallery.org
 

BADALOCCHIO, Sisto
The Holy Family 145
c. 1610 Oil on panel, 81.3 x 57 cm Wadsworth Atheneum, Hartford
ID: 04903

BADALOCCHIO, Sisto The Holy Family  145
Go Back!BADALOCCHIO, Sisto The Holy Family  145


Go Back!


 

BADALOCCHIO, Sisto

Italian Baroque Era Painter, 1585-ca.1619 Italian painter and etcher. His formation as an artist took place within the Carracci circle. According to Malvasia, he may have attended the Carracci Academy in Bologna, before returning to Parma in 1600 as the pupil of Agostino Carracci when the latter entered the service of Ranuccio I Farnese, 4th Duke of Parma. After Agostino's death in 1602, Badalocchio and his fellow pupil Giovanni Lanfranco were sent by the Duke to Rome in order to complete their training in the studio of Annibale Carracci, who was then working in the Palazzo Farnese. Badalocchio remained with Annibale until the latter's death in 1609. He participated in most of the projects that occupied the studio assistants during those years, such as the frescoes on the walls of the Galleria in the Palazzo Farnese and those previously in the Herrera Chapel in S Maria di Monserrato, Rome (now detached and divided between Madrid, Prado, and Barcelona, Mus. A. Catalunya), although his precise share in them is still debated. His first signed works are etchings, one (1606) after the antique sculpture of the Laokoon (Rome, Vatican, Mus. Pio-Clementino) and 23 (1607, part of a series of 54 executed in collaboration with Lanfranco) after Raphael's frescoes in the Vatican Logge; they reveal the romanizing character of his training. Yet his independent paintings of this early period reveal the influence of Lanfranco, which was to last throughout his career; the lively play of light and shade suggests his allegiance to Emilian art.   Related Paintings of BADALOCCHIO, Sisto :. | Die neue Favoritin | Dancers | Funeral of St Jerome fg | Horses 04 | Virgin and Child with Saints Michael and Joseph |
Related Artists:
Artur Loureiro
painted Auto-Retrato in 1925
johan gustaf sandberg
Johan Gustaf Sandberg, född 1782, död 1854, var målare; han var professor i teckning vid Konstakademien från 1828, och direktör där 1845?C1853. Sandberg ägnade sig främst åt historiemåleri, med motiv ur nordisk mytologi och svensk historia. Hans främsta verk inom detta område är kalkmålningarna över Gustav Vasa i Uppsala domkyrka. Han målade också en mängd porträtt. Sandberg blev 1794 elev i konstakademins principskola och 1801 i antikskolan, lärde samtidigt musik och klaverspelning och tjänade pengar genom lektioner och genom arbete på kungliga teaterns dekorationsmålarverkstad. Under den följande tiden slöt han sig till den opposition mot akademin, som hade sin medelpunkt i "Sällskapet för konststudium". Tvisten med akademin lade sig snart, Sandberg valdes till ledamot 1821 och blev ordinarie professor 1828. Däremot hade han aldrig tillfälle att göra den för äldre tiders konstnärer obligatoriska studieresan till södern. Han utförde teckningarna till praktverket "Ett år i Sverige" (1827 -35) med bilderna graverade under Christian Didrik Forssells ledning och texten skriven av Anders Abraham Grafström. Under upprepade sommarvistelser på Säfstaholms slott målade Sandberg folktyper och folkdräkter. Åtskilliga porträtt utförde Sandberg för det praktfulla "Galleri af utmärkta svenska lärde, vetenskapsidkare och konstnärer", som han utgav 1835?C42 (100 porträtt, litograferade av J. Cardon).
Jose Villegas y Cordero
Spanish, 1848 - 1921


Raphael
All the Raphael's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved