Raphael
Raphael's Oil Paintings
Raphael Museum
April 6 or March 28, 1483 – April 6, 1520. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Raphael Gallery.org, welcome & enjoy!
Raphael Gallery.org
 

Camille Pissarro
Pang plans under the sun Schwarz
mk259 1876 Oil on canvas years 46 x 55 cm
ID: 57796

Camille Pissarro Pang plans under the sun Schwarz
Go Back!Camille Pissarro Pang plans under the sun Schwarz


Go Back!


 

Camille Pissarro

Caribbean-born French Pointillist/Impressionist Painter, ca.1830-1903 .Painter and printmaker. He was the only painter to exhibit in all eight of the Impressionist exhibitions held between 1874 and 1886, and he is often regarded as the 'father' of the movement. He was by no means narrow in outlook, however, and throughout his life remained as radical in artistic matters as he was in politics. Thad?e Natanson wrote in 1948: 'Nothing of novelty or of excellence appeared that Pissarro had not been among the first, if not the very first, to discern and to defend.' The significance of Pissarro's work is in the balance maintained between tradition and the avant-garde. Octave Mirbeau commented: 'M. Camille Pissarro has shown himself to be a revolutionary by renewing the art of painting in a purely working sense;  Related Paintings of Camille Pissarro :. | Marzsonne | Pang plans Schwarz bridge | Pang plans Schwarz, hidden hills homes | Pang plans spring Schwarz | Pang plans scenery Schwarz |
Related Artists:
Vicente Lopez y Portana
(September 19, 1772, Valencia, Spain CJuly 22, 1850, Madrid, Spain) was a Spanish painter, considered the best portrait painter of his time. Vicente Lepez y Portaña was born in Valencia on September 19, 1772. His parents were Cristebal Lepez Sanchordi and Manuela Portaña Meer. Vicente Lepez began formally studying painting in Valencia at the age of thirteen, he was a disciple of father Antonio de Villanueva, a Franciscan monk, and he studied at the Academy of San Carlos in his native city. He was seventeen when he won first prize in drawing and coloring receiving a scholarship to study in the prestigious Academia Real de Bellas Artes de San Fernando in Madrid. For the following three years in Madrid, he apprenticed with the Valencian painter, Mariano Salvador Maella. Vicente Lepez returned to Valencia in 1794 and subsequently became vice-director of painting at the Academy where he had studied as a boy. In 1795 he married Maria Piquer, they had two sons: Bernardo Lepez Piquer and Luis (1802-1865), who were also painters, following their father's style but with little accomplishments. In 1801 Lepez was named President of the Academy of San Carlos.
Henry Herbert La Thangue
British painter , 1850-1920
j. h. scheffel
Wismar 1690 - Västerås 1786 J.H. Scheffel kom från en borgasläkt i Wismar, en nordtysk stad som på 1600-talets införlivats med Sverige. Om Scheffels läroår vet man ingenting utöver uppgiften i en gammal biografi att han studerade till målare i Berlin, Paris och Brabant. Scheffel dök upp i Stockholm år 1723. Uppenbarligen samarbetade han först med David von Krafft. Efter dennes död 1724 grundade Scheffel, då redan fullärd porträttör, sin egen atelj??. Ett av de första uppdragen, porträttet av borgmästare Bergstedts unga dotter, ledde till ett lyckligt och av en riklig hemgift åtföljt äktenskap med fröken Bergstedt. Scheffel samlade redan tidigt kring sig en trogen kundkrets bland adeln och det förmögna borgarskapet. Han behöll sin framgångsrika position från 1720-talet till 1760-talet. Någon ledande hovmålare eller mest gynnad societetsmålare i Stockholm var Scheffel aldrig. Hans stadiga popularitet som pålitlig och kompetent porträttmålare rubbades emellertid inte av modets växlingar, ty han hade förmågan att smidigt följa de nya strömningarna utan att pruta på sin karga och förnuftiga konstnärliga egenart. Scheffels porträtt visar sällan prov på pretentiösa barockgester eller affekterad romantisk tillgjordhet. Hans personåtergivning var utfunderad och konstaterande. I hans digra produktion ingår stela rutinarbeten, men i bästa fall är hans målningar karaktärsstudier som bygger på en stark vision. Hans målningsteknik var kompetent men anspråkslös: i helheten fäster man uppmärksamhet vid mänskobilden, inte vid utförandet. När Scheffel i 75-årsåldern som pensionerad drog sig tillbaka för att tillbringa tiden med sin familj var han en rask och förmögen gammal herre. Han uppnådde den för tiden ovanligt höga åldern av 91 år, enligt dottersonen till följd av sitt glada och jämna humör, sina ordentliga levnadsvanor och en till åldern anpassad flit och motion .


Raphael
All the Raphael's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved