Raphael
Raphael's Oil Paintings
Raphael Museum
April 6 or March 28, 1483 – April 6, 1520. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Raphael Gallery.org, welcome & enjoy!
Raphael Gallery.org
 

Camille Pissarro
Pang plans under the sun Schwarz
mk259 1876 Oil on canvas years 46 x 55 cm
ID: 57796

Camille Pissarro Pang plans under the sun Schwarz
Go Back!Camille Pissarro Pang plans under the sun Schwarz


Go Back!


 

Camille Pissarro

Caribbean-born French Pointillist/Impressionist Painter, ca.1830-1903 .Painter and printmaker. He was the only painter to exhibit in all eight of the Impressionist exhibitions held between 1874 and 1886, and he is often regarded as the 'father' of the movement. He was by no means narrow in outlook, however, and throughout his life remained as radical in artistic matters as he was in politics. Thad?e Natanson wrote in 1948: 'Nothing of novelty or of excellence appeared that Pissarro had not been among the first, if not the very first, to discern and to defend.' The significance of Pissarro's work is in the balance maintained between tradition and the avant-garde. Octave Mirbeau commented: 'M. Camille Pissarro has shown himself to be a revolutionary by renewing the art of painting in a purely working sense;  Related Paintings of Camille Pissarro :. | Winter | Line of bathers | Dish washing woman | farmhouse | Metaponto path Schwarz |
Related Artists:
mattsleiderstam
Adolf Ludvig Stierneld, född den 1 september 1755 i Stockholm död den 31 juli 1835 på Gripsholm, var en svensk friherre, politiker, hovman och samlare av historiska dokument, vilken av senare historisk forskning avslöjats som en av Sveriges mest förslagna och produktiva dokumentförfalskare. Stierneld var son till Samuel Gustaf Stierneld, vilken var chef för Västmanlands regemente, och vilken lär ha antecknat sitt regemente bland den nyföddes faddrar. Sonen inskrevs även endast sex månader gammal som volontär i samma kår. Oaktat denna militärståtliga början hann sonen ej längre än till ryttmästare vid livregementet, vartill han utnämndes 1781. Inom hovet anställdes Stierneld som kammarherre hos drottning Sofia Magdalena 1778. Han kom dock snart på mindre vänlig fot med Gustav III och tillhörde vid 1786 och 1789 års riksdagar ledarna för oppositionen inom adelsståndet. När kungen beredde sig att genomföra sina envåldsplaner, hörde Stierneld till de motståndare som arresterades. Till följd av sina förbindelser med ryske ministern hade han åsamkat sig konungens synnerliga ovilja, och när de övriga arresterade frigavs, sändes Stierneld till Varbergs fästning, där han kvarhölls till 1790. Genom sitt 1790 ingångna giftermål med grevinnan Kristina Charlotta Gyldenstolpe, dotter till Gustav III:s gunstling Nils Philip Gyldenstolpe, kom Stierneld snart åter på mera vänlig fot med hovet och blev 1792 överkammarherre. Vid riksdagen 1800 sågs han också, i likhet med andra ur 1789 års opposition (Magnus Fredrik Brahe, Claes Axel Lewenhaupt med flera) i hovpartiets främsta led.
Francisco Gimeno Arasa
Spanish , Tortosa,Tarragona 1858- Barcelona 1927
Frederic Auguste Bartholdi
French Sculptor, 1834-1904,was a French sculptor. He is also known as Amilcar Hasenfratz, a pseudonym used for his paintings of Egyptian subjects, apparently because of concern that his work in another medium would distract from his sculpture. Born in Colmar, Alsace, Bartholdi went to Paris to further his studies in architecture as well as painting. Then he made a long trip to Egypt and Yemen, where he heard about the Suez project. He came back to his native city to become an architect. Bartholdi was a freemason, he was initiated on October 14, 1875 in the lodge LeAlsace-Lorraine, Grand Orient of France.


Raphael
All the Raphael's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved