Raphael
Raphael's Oil Paintings
Raphael Museum
April 6 or March 28, 1483 – April 6, 1520. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Raphael Gallery.org, welcome & enjoy!
Raphael Gallery.org
 

David Bailly
Self-portrait With Vanitas Symbols
Date 1651(1651) Medium Oil on canvas cjr
ID: 87601

David Bailly Self-portrait With Vanitas Symbols
Go Back!David Bailly Self-portrait With Vanitas Symbols


Go Back!


 

David Bailly

(1584-1657) was a Dutch Golden Age painter. Bailly was born at Leyden in the Dutch Republic, the son of a Flemish immigrant, calligrapher and fencing master, Peter Bailly. As a draftsman, David was pupil of his father and the copper engraver Jacques de Gheyn. David Bailly apprenticed with a surgeon-painter Adriaan Verburg in Leiden and then with Cornelius van der Voort (1576-1624), a portrait painter in Amsterdam. According to Houbraken, in the winter of 1608, Bailly took his Grand Tour, travelling to Frankfurt, Nuremberg, Augsburg Hamburg, and via Tirol to Venice, and from there to Rome. On his return he spent five months in Venice, all the while working as a journeyman where he could, before crossing the alps again in 1609. On his return voyage, Bailly worked for several German princes including the Duke of Brunswick. Upon his return to the Netherlands in 1613, Bailly began painting still-life subjects and portraits, including self-portraits and portraits of his students and professors at the University of Leiden. He is known for making a number of vanities paintings depicting transience of this life, with such ephemeral symbols as flowers and candles. Bailly taught his nephews Harmen and Pieter Steenwijck.   Related Paintings of David Bailly :. | High in the Mountains | A Gentleman's Cutter | Portrait of Anna Leszczynska | Guests | Still Life with Eggs |
Related Artists:
Ochtman, Mina Fonda
American, 1862-1924 was the wife of the American painter Leonard Ochtman and a notable American Impressionist in her own right. She was a part of the Cos Cob Art Colony and lived in Greenwich, Connecticut. Their daughter, Dorothy Ochtman Del Mar, was also a painter of note.
Eduard Friedrich Leybold
painted Portrait of a young lady in a red dress with a paisley shawl in 1824
georg von rosen
Johan Georg Otto von Rosen, född 13 februari 1843 i Paris, död 1923 i Stockholm, var en svensk konstnär och greve av ätten von Rosen. Han målade i den akademiska stilen, till stor del historiemåleri och porträtt. Han var professor vid Konstakademien 1880-1908 och dess direktör 1881-1887 samt 1893-1899. Som konstakademiens direktör kom han i stark konflikt med den nya generation av konstnärer som krävde reformer av akademiens utbildning och utställningsverksamhet, de så kallade opponenterna. Georg von Rosen föddes i Paris 1843 som son till generalkonsuln greve Adolf Eugene von Rosen (kallad "de svenska järnvägarnas fader") och hans hustru Euphrosyne Rizo-Rangabe. Hans första levnadsår förflöt i Paris, varifrån familjen flydde till Sverige under februarirevolutionen 1848. Han studerade 1855-1861 vid Konstakademien i Stockholm. 1862 besökte Rosen världsutställningen i London där han lärde känna belgaren Henri Leys' arbeten, målningar med scener från medeltiden och renässansen målade i ålderdomlig stil. Dessa verk gjorde ett stort intryck på von Rosen. Han skrev själv Stående hvarje dag i flere timmar, försjunken i åskådandet af dessa om en snart sagdt öfvermänsklig intuition vittnande bilder, som likväl flertalet i den stora hopen med likgiltighet skred förbi, drömde jag mig tillbaka in i en hänsvunnen tid och för mina yttre ögon försvann hela den öfriga utställningen, den omgifvande mängden, ja hela den existerande verlden! Då jag lemnade London, var jag på 14 dagar vorden 300 år äldre. Rosen uppsökte följande året mästaren i Antwerpen och tillbringade en tid i hans umgänge och i hans atelje. Återkommen till Sverige, inspirerad av mötet, målade han Sten Sture d.ä. intåg i Stockholm. Den medeltida stadsmiljön med det noggranna återgivandet av stenläggningen och den närmast osannolika rikedomen på byggnadsdetaljer känns igen från Leys målningar. von Rosen belönades med kunglig medalj för målningen, och blev hyllad och uppskattad av Oscar II på grund av bildspråket, som i hög grad uttryckte den oscarianska epokens ideal. Samma år begav han sig ut på resa och besökte Egypten, Palestina, Syrien, Osmanska riket, Grekland och Ungern där han studerade måleri. 1866 vistades han ett år i Rom och vistades sedan åter hos Leys fram till dennes död 1869. Därefter studerade han i Menchen under Karl Piloty och reste sedan vidare till Italien innan han återkom till Sverige 1871. Efter hemkomsten målade han Erik XIV och Karin Månsdotter. 1872 blev han ledamot av Konstakademien, 1874 blev han vice professor, 1879 kammarherre och 1880 professor i figurteckning och målning. 1881-1887 samt 1893-1899 var han direktör för Akademins läroverk. 1892-1900 var han även ordförande i Nordiska samfundet till bekämpande av det vetenskapliga djurplågeriet, numera Djurens Rätt. Han avled 1923 och förblev ogift under hela sitt liv.


Raphael
All the Raphael's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved