Raphael
Raphael's Oil Paintings
Raphael Museum
April 6 or March 28, 1483 – April 6, 1520. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Raphael Gallery.org, welcome & enjoy!
Raphael Gallery.org
 

Diego Velazquez
Innocent X (detail) (df01)
1650
ID: 22597

Diego Velazquez Innocent X (detail) (df01)
Go Back!Diego Velazquez Innocent X (detail) (df01)


Go Back!


 

Diego Velazquez

Spanish Baroque Era Painter, 1599-1660 Spanish painter. He was one of the most important European artists of the 17th century, spending his career from 1623 in the service of Philip IV of Spain. His early canvases comprised bodegones and religious paintings, but as a court artist he was largely occupied in executing portraits, while also producing some historical, mythological and further religious works. His painting was deeply affected by the work of Rubens and by Venetian artists, especially Titian, as well as by the experience of two trips (1629-31 and 1649-51) to Italy. Under these joint influences he developed a uniquely personal style characterized by very loose, expressive brushwork. Although he had no immediate followers, he was greatly admired by such later painters as Goya and Manet  Related Paintings of Diego Velazquez :. | La Mere Jeronima de la Fuente (df02) | Yong Man | Mars | Las Meninas | Menippe (df02) |
Related Artists:
Paris Bordone
Italian 1500-1571 Italian painter and draughtsman. He is best known for his strikingly beautiful depictions of women, both in portraits and in cabinet paintings. He also excelled in rendering monumental architectural settings for narrative, both religious and secular, possibly initiating a genre that would find great currency during the mid-16th century, especially in Venice, France and the Netherlands. His favoured media were oil and fresco, the latter being used on both interiors and faades. Although he was not generally sought after by Venetian patrons during his career, as his art was eclipsed by that of Titian, Paolo Veronese and Jacopo Tintoretto, Bordone was regarded in the mid-16th century as an accomplished artist (Pino; Sansovino). He worked for the moneyed lite of northern Italy and Bavaria, for the royalty of France and Poland, and had works commissioned to be sent to Spain and to Flanders. Despite knowledge of the important patrons for whom he worked, the chronology of Bordones oeuvre is by no means clear. Dating on stylistic grounds is confounded by the diverse sources on which he drew, ranging from the Emilian, Lombard and Venetian to the French and northern European, depending on the patron. Due to the ease with which prints circulated during Bordones career, it is difficult to ascertain whether influences were derived at first hand or from printed images. Such difficulties in assigning dates are further exacerbated by his use of the same figure study for numerous paintings evidently executed decades apart. Reliance on the testimony of Vasari, who interviewed Bordone in 1566, in conjunction with the extant documents, the few signed and dated paintings and, to a lesser extent, period fashion provides only a rough outline of his activity. Due to the lack of agreement among scholars regarding chronology, the following account is based mainly on the documentary evidence.
pehr hillestrom
Pehr Hilleström (1732-1816) var en svensk målare och vävare, professor vid Konstakademiens läroverk från 1794 och dess direktör från 1810. I unga år var han en av Sveriges främsta gobelängvävare men övergick sedan till måleri. Han är mest känd för sina vardagsskildringar av sin tids levnadssätt. Han målade pigor och tjänstefolk som arbetar, överklassen i de fina salarna, enkelt folk i stugorna och bilder från olika bruksmiljöer. Genom det räknas han som den största skildraren av den gustavianska samtiden. Pehr Hilleström är far till konstnären Carl Petter Hilleström och farfars farfars far till Gustaf Hilleström. Pehr Hilleström föddes i 1732 Väddö, Roslagen, troligtvis den 18 november. Han växte upp under fattiga omständigheter på Väddö prästgård vid sin farbror som var kyrkoherde där. Han var son till en militär och äldst i en syskonskara på 12 barn. Hans far råkade redan 1719 i rysk fångenskap men hade 1723 lyckats återvända till Sverige och då tagit sin tillflykt till brodern på Väddö. 1743 flyttade familjen Hilleström från Roslagen till Stockholm, där Pehr, 10 år gammal, sattes i lära hos tapet- och landskapsmålaren Johan Philip Korn (1727-1796) samt mellan åren 1744-1747 även hos den invandrade tyske solfjädermålaren Christian Fehmer. Utöver detta fick han även undervisning vid kungliga ritareakademin där Guillaume Thomas Taraval (1701-1750) och Jean Eric Rehn (1717-1793) var läromästare. Efter inrådan från Carl Hårleman sattes Hilleström 1745 i lära hos Jean Louis Duru (-1753). Duru var hautelissevävare och hade kallats till Sverige för att göra textila utsmyckningen av Stockholms slott. Tanken var att Hilleström skulle utbildas till Durus medhjälpare. 1749 visade Hilleström upp ett första läroprov som visades upp för deputationen som gillade det så mycket så att han fick en belöning på 180 daler kopparmynt. När Duru dog i slutet av 1753 så fick Hilleström fullborda den påbörjade kappan för tronhimmelen i det kungliga audiensrummet. Han var då så skicklig att det knappt kunde märkas någon skillnad mellan hans och hans lärares arbete. Lönen var blygsam men vid 1756 års riksdag fick han samma årslön som Duru hade haft, och han fick en beställning på ett vävt porträtt av Hårleman utfört i hautelisse. Åren 1757-58 var Hilleström på en längre och för tidens konstnärer sedvanlig studieresa till utlandet. Färden gick till Paris, Belgien och Holland, bland annat med en vidareutbildning i gobelängteknikerna som mål. I Paris blir Hilleström erbjuden att studera måleri i François Bouchers atelj??, men störst intryck tog han där av genre- och stillebenmålaren Jean-Baptiste-Sim??on Chardin, som undervisade honom vid franska målarakademien. Väl hemma i Stockholm fortsatte han visserligen att göra tapeter, mattor, stolsöverdrag och dylikt för hovet. Men så småningom fylldes slottet behov av vävnader samtidigt som Hilleström fortsatte studera måleri.
Mandyn, Jan
Dutch Northern Renaissance Painter, ca.1500-1560


Raphael
All the Raphael's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved