Raphael
Raphael's Oil Paintings
Raphael Museum
April 6 or March 28, 1483 – April 6, 1520. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Raphael Gallery.org, welcome & enjoy!
Raphael Gallery.org
 

Diego Velazquez
Meeting of Philip IV and Louis XIV at the Isle of Pheasants (df01)
Wall hanging depicting the official ceremony attended by Velazquez,who is no doubt represented by one of the noblemen on the right c 1600 Madrid,French Embassy
ID: 22613

Diego Velazquez Meeting of Philip IV and Louis XIV at the Isle of Pheasants (df01)
Go Back!Diego Velazquez Meeting of Philip IV and Louis XIV at the Isle of Pheasants (df01)


Go Back!


 

Diego Velazquez

Spanish Baroque Era Painter, 1599-1660 Spanish painter. He was one of the most important European artists of the 17th century, spending his career from 1623 in the service of Philip IV of Spain. His early canvases comprised bodegones and religious paintings, but as a court artist he was largely occupied in executing portraits, while also producing some historical, mythological and further religious works. His painting was deeply affected by the work of Rubens and by Venetian artists, especially Titian, as well as by the experience of two trips (1629-31 and 1649-51) to Italy. Under these joint influences he developed a uniquely personal style characterized by very loose, expressive brushwork. Although he had no immediate followers, he was greatly admired by such later painters as Goya and Manet  Related Paintings of Diego Velazquez :. | Konigin Maria Anna von Spanien in hellrotem Kleid | Yong Man | infanta margarita vid tre ars alder | Portrait de Francesco II d'Este,duc de Modene (df02) | Las Meninas |
Related Artists:
Joseph Anton Koch
1768-1839 Austrian Joseph Anton Koch Galleries was an Austrian painter of the German Romantic movement. The Tyrolese painter left academic training in the Karlsschule Stuttgart, a strict military academy, and traveled through France and Switzerland. He arrived in Rome in 1795. Koch was close to the painter Asmus Jacob Carstens and carried on Carstens' 'heroic' art, at first in a literal manner. After 1800 Koch developed as a landscape painter. In Rome he espoused a new type of 'heroic' landscape, revising the classical compositions of Poussin and Lorrain with a more rugged, mountainous scenery. He left Rome in 1812 and stayed in Vienna until 1815, in protest of the French invasion. During this period he incorporated more non-classical themes in his work. In Vienna he was influenced by Friedrich Schlegel and enthusiasts of old German art. In response, his style became harsher, and this new approach had a wide influence on German landscape painters who visited Rome.
Ralph Hedley

georg engelhardt schroder
Georg Engelhard Schröder, född den 31 maj 1684 i Stockholm, gift 1727 med Anna Brigitta Spöring, död den 17 maj 1750; konstnär, porträtt- och historiemålare. Georg Engelhard Schröders far, Veit Engelhard, hade omkring år 1670 kommit från N??rnberg och bosatt sig i Stockholm där Georg Engelhard föddes 1684. Han blev tidigt elev hos konstnären och målaren David von Krafft (1655-1724) men lämnade honom 1703 för utlandsstudier. Under 21 år for Georg Engelhard runt i Europa. Han vistades först en tid i Nordtyskland, innan färden gick vidare till Italien. I Venezia förblev han under fem år och kopierade gamla mästare, sysslade med vedutamåleri och hade kontakt med pastellmålarinnan Rosalba Carriera (1675-1757). I Roma tog han intryck av barockmålarna Carlo Dolci (1616-1686), Carlo Maratta (1625-1713), Francesko Trevisani (1656-1746) m.fl. och tillägnade sig det raska men ytliga framställningssätt, som tillhörde den tidens italienska konst. I Paris samlade han impulser hos den franske målaren Noel Nicolas Coypel (1690-1734). Reminiscenser av den italienska och franska konsten kan man påträffa flerstädes i hans kompositioner. I London stannade han i sju år och tog starka intryck av Godfrey Knellers (1646-1723) och Dahls porträttkonst. När Daniel von Krafft avled 1724 kallades Georg Engelhard Schröder hem till Sverige och efterträdde i december sin gamle läromästare som kunglig hovkonterfejare. Som sådan uppbar han lön. Konung Fredrik I satte stort värde på sin konterfejare, och lät honom måla otaliga porträtt av sig och sin drottning Ulrika Eleonora. År 1745 utnämndes han till hovintendent. Georg Engelhard anlitades mycket och samlade ihop en betydande förmögenhet. På 1740-talet nåddes Sverige av den nya franska smaken, i främsta rummet via konstnären Gustaf Lundberg (1695-1786), varvid Georg Engelhard kom att skjutas åt sidan. Han representerade i Sveriges 1700-talsmåleri sista skedet i det italienska inflytandet. Långt ifrån den förnämste, var dock Georg Engelhard en av sin tids mest uppburne målare. Han arbetade inom ett vitt fält: utförde kyrktavlor, allegorier, historiska motiv och porträtt. Hans arbeten har ej sällan någonting vacklande och obestämt, vilket i förening med mycken ojämnhet i utförandet gör många av dem mindre tilltalande för konstkännaren. Han har dock efterlämnat verk, som vittnar om, att han, när han allvarligt uppbjöd sin förmåga, var mäktig till både varm och djup uppfattning samt hade stor skicklighet i färgbehandling och i framställningens enskildheter.


Raphael
All the Raphael's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved