Raphael
Raphael's Oil Paintings
Raphael Museum
April 6 or March 28, 1483 – April 6, 1520. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Raphael Gallery.org, welcome & enjoy!
Raphael Gallery.org
 

GIOTTO di Bondone
St Francis in Glory
1330 Fresco Lower Church, San Francesco, Assisi St Francis is enthroned in the centre of the triangular surface and drawn towards heaven by angels. His figure and in particular his face seem to belong to another world. The golden rays that emanate from him heighten the effect of the gold-embroidered dalmatic. Artist: GIOTTO di Bondone Painting Title: Franciscan Allegories: St Francis in Glory (detail) , 1301-1350 Painting Style: Italian , , religious
ID: 62998

GIOTTO di Bondone St Francis in Glory
Go Back!GIOTTO di Bondone St Francis in Glory


Go Back!


 

GIOTTO di Bondone

Italian Early Renaissance Painter, 1267-1337 Italian painter and designer. In his own time and place he had an unrivalled reputation as the best painter and as an innovator, superior to all his predecessors, and he became the first post-Classical artist whose fame extended beyond his lifetime and native city. This was partly the consequence of the rich literary culture of two of the cities where he worked, Padua and Florence. Writing on art in Florence was pioneered by gifted authors and, although not quite art criticism, it involved the comparison of local artists in terms of quality. The most famous single appreciation is found in Dante's verses (Purgatory x) of 1315 or earlier. Exemplifying the transience of fame, first with poets and manuscript illuminators, Dante then remarked that the fame of Cimabue, who had supposed himself to be the leader in painting, had now been displaced by Giotto. Ironically, this text was one factor that forestalled the similar eclipse of Giotto's fame, which was clearly implied by the poet.   Related Paintings of GIOTTO di Bondone :. | Martyrdom of Peter | Stigmatisation of Saint Francis | Judas-Betrayal | The Birth of the Virgin | Ascension of Christ |
Related Artists:
Ludomir Benedyktowicz
(August 5, 1844 - December 14, 1926) was a Polish painter.
Laura Theresa Alma-Tadema
(1852 C 15 August 1909 in Hindhead) was from 1871 the second wife of the painter Lawrence Alma-Tadema and a painter in her own right. A daughter of Dr George Napoleon Epps (who was brother of Dr John Epps), her two sisters were also painters (Emily studied under John Brett, a Pre-Raphaelite, and Ellen under Ford Madox Brown), whilst Edmund Gosse and Rowland Hill were her brothers-in-law. It was at Madox Brown's home that Alma-Tadema first met her in December 1869, when she was aged 17 and he 33. (His first wife had died in May that year.) He fell in love at first sight,and so it was partly her presence in London (and partly the fact that only in England had his work consistently sold) that influenced him into relocating in England rather than elsewhere when forced to leave the continent by the outbreak of the Franco Prussian War in July 1870. Arriving in London at the beginning of September 1870 with his small daughters and sister Artje, Alma-Tadema wasted no time in contacting Laura, and it was arranged that he would give her painting lessons. During one of these, he proposed marriage. As he was then thirty-four and Laura was now only eighteen, her father was initially opposed to the idea. Dr Epps finally agreed on the condition that they should wait until they knew each other better. They married in July 1871 and, though this second marriage proved childless, it also proved enduring and happy, with Laura acting as stepmother to her husband's children by his first marriage. The Paris Salon in 1873 gave Laura her first success in painting, and five years later, at the Paris International Exhibition, she was one of only two English women artists exhibited.
j. h. scheffel
Wismar 1690 - Västerås 1786 J.H. Scheffel kom från en borgasläkt i Wismar, en nordtysk stad som på 1600-talets införlivats med Sverige. Om Scheffels läroår vet man ingenting utöver uppgiften i en gammal biografi att han studerade till målare i Berlin, Paris och Brabant. Scheffel dök upp i Stockholm år 1723. Uppenbarligen samarbetade han först med David von Krafft. Efter dennes död 1724 grundade Scheffel, då redan fullärd porträttör, sin egen atelj??. Ett av de första uppdragen, porträttet av borgmästare Bergstedts unga dotter, ledde till ett lyckligt och av en riklig hemgift åtföljt äktenskap med fröken Bergstedt. Scheffel samlade redan tidigt kring sig en trogen kundkrets bland adeln och det förmögna borgarskapet. Han behöll sin framgångsrika position från 1720-talet till 1760-talet. Någon ledande hovmålare eller mest gynnad societetsmålare i Stockholm var Scheffel aldrig. Hans stadiga popularitet som pålitlig och kompetent porträttmålare rubbades emellertid inte av modets växlingar, ty han hade förmågan att smidigt följa de nya strömningarna utan att pruta på sin karga och förnuftiga konstnärliga egenart. Scheffels porträtt visar sällan prov på pretentiösa barockgester eller affekterad romantisk tillgjordhet. Hans personåtergivning var utfunderad och konstaterande. I hans digra produktion ingår stela rutinarbeten, men i bästa fall är hans målningar karaktärsstudier som bygger på en stark vision. Hans målningsteknik var kompetent men anspråkslös: i helheten fäster man uppmärksamhet vid mänskobilden, inte vid utförandet. När Scheffel i 75-årsåldern som pensionerad drog sig tillbaka för att tillbringa tiden med sin familj var han en rask och förmögen gammal herre. Han uppnådde den för tiden ovanligt höga åldern av 91 år, enligt dottersonen till följd av sitt glada och jämna humör, sina ordentliga levnadsvanor och en till åldern anpassad flit och motion .


Raphael
All the Raphael's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved