Raphael
Raphael's Oil Paintings
Raphael Museum
April 6 or March 28, 1483 – April 6, 1520. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Raphael Gallery.org, welcome & enjoy!
Raphael Gallery.org
 

Henri Matisse
Odalisque with Raised Arms,
Odalisque with Raised Arms, 1923, National Gallery of Art, Washington, DC.
ID: 59860

Henri Matisse Odalisque with Raised Arms,
Go Back!Henri Matisse Odalisque with Raised Arms,


Go Back!


 

Henri Matisse

French Fauvist Painter and Sculptor, 1869-1954 Henri Matisse is considered the most important French artist of the 20th century and, along with Pablo Picasso, one of the most influential modernist painters of the last century. Matisse began studying drawing and painting in the 1890s. A student of the masters of Post-Impressionism, Matisse later made a reputation for himself as the leader of a group of painters known as Les Fauves. An ironic label given to them by a critic, the name reflected Matisse's aggressive strokes and bold use of primary colors. In 1905 Matisse gained sudden fame with three paintings, including Woman with the Hat, purchased by the wealthy American ex-patriot Gertrude Stein. Beyond painting, he worked with lithographs and sculpture, and during World War II he did a series of book designs. Later in his career he experimented with paper cutouts and designed decorations for the Dominican chapel in Vence, France. Along with Picasso,   Related Paintings of Henri Matisse :. | Apples (mk35) | Dancers | White towel nude | Ladies sitting | Zorah Standing (mk35) |
Related Artists:
May Wilson Preston
American , 1873-1949
Tytus Czyzewski
(1880-1945) was a Polish painter, art theoretician, Futurist poet, playwright, member of the Polish Formists, and Colorist. In 1902 he studied at the Academy of Fine Arts in Krakow in the painting studios of Jezef Mehoffer and Leon Wycz??łkowski. Czyżewski travelled to Paris and learned from the artistic trends there. He began exhibiting in 1906. Czyżewski painting style was highly influenced by Cezanne and El Greco, whose work he admired until his death. In 1917, with the brothers Zbigniew Pronaszko and Andrzej Pronaszko, he organized in Krakew an exhibition of Polish Expressionist works. The group later became known as the Polish Formists. Until the break-up of the Formists in 1922, he was the primary artist and theoretician behind the movement as well as the joint editor of the periodical Formiści.
mattsleiderstam
Adolf Ludvig Stierneld, född den 1 september 1755 i Stockholm död den 31 juli 1835 på Gripsholm, var en svensk friherre, politiker, hovman och samlare av historiska dokument, vilken av senare historisk forskning avslöjats som en av Sveriges mest förslagna och produktiva dokumentförfalskare. Stierneld var son till Samuel Gustaf Stierneld, vilken var chef för Västmanlands regemente, och vilken lär ha antecknat sitt regemente bland den nyföddes faddrar. Sonen inskrevs även endast sex månader gammal som volontär i samma kår. Oaktat denna militärståtliga början hann sonen ej längre än till ryttmästare vid livregementet, vartill han utnämndes 1781. Inom hovet anställdes Stierneld som kammarherre hos drottning Sofia Magdalena 1778. Han kom dock snart på mindre vänlig fot med Gustav III och tillhörde vid 1786 och 1789 års riksdagar ledarna för oppositionen inom adelsståndet. När kungen beredde sig att genomföra sina envåldsplaner, hörde Stierneld till de motståndare som arresterades. Till följd av sina förbindelser med ryske ministern hade han åsamkat sig konungens synnerliga ovilja, och när de övriga arresterade frigavs, sändes Stierneld till Varbergs fästning, där han kvarhölls till 1790. Genom sitt 1790 ingångna giftermål med grevinnan Kristina Charlotta Gyldenstolpe, dotter till Gustav III:s gunstling Nils Philip Gyldenstolpe, kom Stierneld snart åter på mera vänlig fot med hovet och blev 1792 överkammarherre. Vid riksdagen 1800 sågs han också, i likhet med andra ur 1789 års opposition (Magnus Fredrik Brahe, Claes Axel Lewenhaupt med flera) i hovpartiets främsta led.


Raphael
All the Raphael's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved