Raphael
Raphael's Oil Paintings
Raphael Museum
April 6 or March 28, 1483 – April 6, 1520. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Raphael Gallery.org, welcome & enjoy!
Raphael Gallery.org
 

Henry de Groux
The Death of Siegfried
The Death of Siegfried
ID: 01836

 Henry de  Groux The Death of Siegfried
Go Back! Henry de  Groux The Death of Siegfried


Go Back!


 

Henry de Groux

  Related Paintings of Henry de Groux :. | The Healing of Tobias s Father | A View of the Town of Stirling on the River Forth | marie og vibeke kroyer ved chatollet i hjemmet ved skagen plantage | Some Rose in the garden | The Coming Storm |
Related Artists:
aristotle
Born: 384 B.C. Birthplace: Stagira, Greece Died: 322 B.C. Best Known As: The author of Ethics
pehr hillestrom
Pehr Hilleström (1732-1816) var en svensk målare och vävare, professor vid Konstakademiens läroverk från 1794 och dess direktör från 1810. I unga år var han en av Sveriges främsta gobelängvävare men övergick sedan till måleri. Han är mest känd för sina vardagsskildringar av sin tids levnadssätt. Han målade pigor och tjänstefolk som arbetar, överklassen i de fina salarna, enkelt folk i stugorna och bilder från olika bruksmiljöer. Genom det räknas han som den största skildraren av den gustavianska samtiden. Pehr Hilleström är far till konstnären Carl Petter Hilleström och farfars farfars far till Gustaf Hilleström. Pehr Hilleström föddes i 1732 Väddö, Roslagen, troligtvis den 18 november. Han växte upp under fattiga omständigheter på Väddö prästgård vid sin farbror som var kyrkoherde där. Han var son till en militär och äldst i en syskonskara på 12 barn. Hans far råkade redan 1719 i rysk fångenskap men hade 1723 lyckats återvända till Sverige och då tagit sin tillflykt till brodern på Väddö. 1743 flyttade familjen Hilleström från Roslagen till Stockholm, där Pehr, 10 år gammal, sattes i lära hos tapet- och landskapsmålaren Johan Philip Korn (1727-1796) samt mellan åren 1744-1747 även hos den invandrade tyske solfjädermålaren Christian Fehmer. Utöver detta fick han även undervisning vid kungliga ritareakademin där Guillaume Thomas Taraval (1701-1750) och Jean Eric Rehn (1717-1793) var läromästare. Efter inrådan från Carl Hårleman sattes Hilleström 1745 i lära hos Jean Louis Duru (-1753). Duru var hautelissevävare och hade kallats till Sverige för att göra textila utsmyckningen av Stockholms slott. Tanken var att Hilleström skulle utbildas till Durus medhjälpare. 1749 visade Hilleström upp ett första läroprov som visades upp för deputationen som gillade det så mycket så att han fick en belöning på 180 daler kopparmynt. När Duru dog i slutet av 1753 så fick Hilleström fullborda den påbörjade kappan för tronhimmelen i det kungliga audiensrummet. Han var då så skicklig att det knappt kunde märkas någon skillnad mellan hans och hans lärares arbete. Lönen var blygsam men vid 1756 års riksdag fick han samma årslön som Duru hade haft, och han fick en beställning på ett vävt porträtt av Hårleman utfört i hautelisse. Åren 1757-58 var Hilleström på en längre och för tidens konstnärer sedvanlig studieresa till utlandet. Färden gick till Paris, Belgien och Holland, bland annat med en vidareutbildning i gobelängteknikerna som mål. I Paris blir Hilleström erbjuden att studera måleri i François Bouchers atelj??, men störst intryck tog han där av genre- och stillebenmålaren Jean-Baptiste-Sim??on Chardin, som undervisade honom vid franska målarakademien. Väl hemma i Stockholm fortsatte han visserligen att göra tapeter, mattor, stolsöverdrag och dylikt för hovet. Men så småningom fylldes slottet behov av vävnader samtidigt som Hilleström fortsatte studera måleri.
le corbusier
Charles-Edouard Jeanneret-Gris, who chose to be known as Le Corbusier (French pronunciation: October 6, 1887 ?C August 27, 1965), was a Swiss-French architect, designer, urbanist, writer and also painter, who is famous for being one of the pioneers of what now is called Modern architecture or the International style. He was born in Switzerland and became a French citizen in his thirties. He was a pioneer in studies of modern high design and was dedicated to providing better living conditions for the residents of crowded cities. Later commentators have criticized Le Corbusier's monoliths as soulless and expressive of his arrogance in pioneering his form of architecture. His career spanned five decades, with his buildings constructed throughout central Europe, India, Russia, and one each in North and South America. He was also an urban planner, painter, sculptor, writer, and modern furniture designer. Le Corbusier adopted his pseudonym in the 1920s, allegedly deriving it in part from the name of a distant ancestor, "Lecorbesier." However, it appears to have been an earlier (and somewhat unkind) nickname, which he simply decided to keep. It stems from the French for "the crow-like one". In the absence of a first name, some have also suggested it suggests "a physical force as much as a human being," and brings to mind the French verb courber, to bend.


Raphael
All the Raphael's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved