Raphael
Raphael's Oil Paintings
Raphael Museum
April 6 or March 28, 1483 – April 6, 1520. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Raphael Gallery.org, welcome & enjoy!
Raphael Gallery.org
 

Peale, Raphaelle
Lemons and Sugar
1822 Oil on wood Reading Public Museum and Art Gallery, Reading, PA.
ID: 19808

Peale, Raphaelle Lemons and Sugar
Go Back!Peale, Raphaelle Lemons and Sugar


Go Back!


 

Peale, Raphaelle

American Painter, 1774-1825 Painter, son of Charles Willson Peale. His mother was Rachel Brewer Peale. He studied painting with his father and assisted him in the museum. Raphaelle began to paint portraits professionally in 1794, but poor patronage in Philadelphia forced him to travel in the South and New England, taking silhouettes with the physiognotrace and painting portraits in oil and miniature. From about 1815 onwards, bouts of alcoholism and gout inhibited his progress. He turned to painting still-lifes, but these sold for small amounts.   Related Paintings of Peale, Raphaelle :. | Bowl of Peaches | Lemons and Sugar | Still Life: Strawberries Nuts | Venus Rising from the Sea-A Deception | Still Life with Cake |
Related Artists:
Jan Sanders van Hemessen
1500-1566 Dutch Jan Sanders Van Hemessen Gallery was a Flemish Northern Renaissance painter. He was born in Hemiksem, then called Hemessen or Heymissen. Following studies in Italy, in 1524 he settled in Antwerp. A mannerist, his images focused on human failings such as greed and vanity. Like his daughter, Catarina van Hemessen, he also painted portraits.
Bernard Boutet de Monvel
1884 - 1949
fritz von dardel
Fritz Ludvig von Dardel, född den 24 mars 1817 i Neuchâtel, död den 27 maj 1901 i Stockholm, var en schweiziskfödd svensk överintendent, militär, målare och tecknare. Fritz von Dardel var son till godsägaren Georges-Alexandre von Dardel och grevinnan Hedvig Sofia Charlotta Amalia Lewenhaupt. Han var gift med friherrinnan Augusta Silfverschiöld. Släkten von Dardel kommer från Schweiz och adlades i Sverige 1810. Von Dardel blev vid sexton års ålder konstapelkadett vid Vendes artilleriregemente, 1837 underlöjtnant vid Svea livgarde och avancerade till överstelöjtnant i armen 1862. Han blev 1850 adjutant hos kronprinsen och sedan hos Karl XV. Von Dardel var 1858-62 militärattach?? i Paris samt blev 1864 kabinettskammarherre hos Karl XV och samma år överintendent och ordföranden i Akademin för de fria konsterna, av vilken han 1861 invalts till hedersledamot. Dessutom var han ordförande i Nationalmuseums nämnd i 25 år (1867-92). Vid flera konstutställningar i Europa (1867, 1871, 1873 och 1878) samt i Philadelphia (1876) var han juryman. Själv hade von Dardel bedrivit studier på L??on Cogniets och E. Lamis ateljeer i Paris. Fritz von Dardel tillhörde Karl XV:s intima krets och har gjort ett flertal dråpliga, akvarellerade teckningar av personer och händelser vid hovet eller under kungens resor, vidare folklivsbilder samt litografier. Hans dagböcker (se nedan) som utgavs postumt är skrivna på franska och översatta och redigerade av hans söner.


Raphael
All the Raphael's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved