Raphael
Raphael's Oil Paintings
Raphael Museum
April 6 or March 28, 1483 – April 6, 1520. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Raphael Gallery.org, welcome & enjoy!
Raphael Gallery.org
 

unknow artist
The Last Supper
mk250 Florence, Italy, the Sisters of St. Apollonia Road House restaurant. Year in 1447. Frescoes 457 x 975.4 cm.
ID: 56810

unknow artist The Last Supper
Go Back!



unknow artist The Last Supper


Go Back!


 

unknow artist

  Related Paintings of unknow artist :. | Classical hunting fox, Equestrian and Beautiful Horses, 132. | Concert | Plan and views of Esher | Khusraw Discovers Shirin Bathing, From Pictorial Cycle of Eight Poetic Subjects | Sheep 153 |
Related Artists:
gino severini
gino severini (1883 to 1966),Italian painter, mosaicist, stage designer and writer. One of the principal exponents of Futurism, he was an important link between French and Italian art. Although his most historically significant works were produced before World War I, he had a long career during which he continued to evolve his style, particularly in abstract schemes.
ulrica pasch
Ulrika Pasch började måla 1756 men hade tidigt tillsammans med sin bror fått undervisning av fadern. Hon blev hushållerska åt en släkting, men målade på fritiden. Under en tioårsperiod försörjde hon sin pappa och syster som professionell porträttmålare i Stockholm innan hennes bror återvände från sina studier utomlands 1766, då de började arbeta tillsammans. Deras samarbete beskrivs som harmoniskt och de valdes båda in i konstakademien 1773. Hon var inte den första kvinnan som valdes in i akademin, men hon var den första kvinnliga yrkeskonstnären som blev vald. Hon ska ha målat detaljerna på broderns tavlor, som klädesdetaljer och liknande. Ulrika hade en framgångsrik karriär och målade ofta porträtt av kungafamiljen och hovet. Hon ansökte dock upprepade gånger förgäves för en pension. Systern Helena Lovisa (1744-96) hushållade åt sina syskon. Trots att det sägs att hon själv var en ödmjuk person som aldrig framhävde sitt arbete, så är hon en av få kända självförsörjande kvinnliga yrkeskonstnärer i Skandinavien före artonhundratalet.
Henry Gastineau
1791-1876






Raphael
All the Raphael's Oil Paintings




Supported by oil paintings and picture frames 



Copyright Reserved