Raphael
Raphael's Oil Paintings
Raphael Museum
April 6 or March 28, 1483 – April 6, 1520. Italian painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Raphael Gallery.org, welcome & enjoy!
Raphael Gallery.org
 

unknow artist
The prophet Ezra works Begin the saint documents, from the Codex Amiatinus, Jarrow
MK169 8e century n. Chr. Velijn
ID: 42583

unknow artist The prophet Ezra works Begin the saint documents, from the Codex Amiatinus, Jarrow
Go Back!unknow artist The prophet Ezra works Begin the saint documents, from the Codex Amiatinus, Jarrow


Go Back!


 

unknow artist

  Related Paintings of unknow artist :. | Queen Elizabeth i leads in Peace and Plenty from a Garden | View of Pickersgill Harbour,Dusky Bay Sound,New Zealand,April 1773 | Venice s victory | johan hammer | European city landscape, street landsacpe, construction, frontstore, building and architecture.045 |
Related Artists:
ulrika eleonora
Ulrika Eleonora d.y., född 23 januari 1688, död 24 november 1741, var regerande drottning av Sverige 1719-1720, dotter till Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark, syster till Karl XII samt kusin till August den starke, Fredrik IV av Danmark och Fredrik IV av Holstein-Gottorp. Hon gifte sig 24 mars 1715 med Fredrik av Hessen, den blivande Fredrik I, men förblev barnlös. Ulrika Eleonora föddes den 23 januari 1688 på Stockholms slott som dotter till kung Karl XI och Ulrika Eleonora d.ä. Under barndomen förbisågs hon av alla för sin äldre, livligare och mera begåvade syster Hedvig Sofia. Så snart hon blivit giftasvuxen fick hon många friare, bland andra blivande Georg II av Storbritannien och arvprins Fredrik av Hessen-Kassel. Redan 1710 begärde denne hennes hand, men deras trolovning tillkännagavs inte förrän den 23 januari 1714. Bilägret firades den 24 mars 1715. Under Karl XII:s vistelse utomlands var hon, efter Hedvig Sofias död (1708), den enda myndiga medlemmen av kungahuset inom riket om man borträknar hennes åldriga farmor (Hedvig Eleonora). I slutet av 1712 eller början av 1713 hade Karl XII tankar om att göra sin syster Ulrika Eleonora till regent, men fullföljde inte denna plan. Det kungliga rådet däremot övertalade henne att bevista dess sammanträden för att i henne erhålla ett stöd. Första gången hon infann sig i rådet, 2 november 1713, beslöts också om sammankallande av en riksdag. Det s.k. rörelsepartiet vid denna riksdag ville att prinsessan i kungens frånvaro skulle göras till riksföreståndarinna "såsom närmaste arvinge till kronan och regementet". Detta förslag motarbetades av Arvid Horn och rådet, som fruktade att svårigheterna för en ändring av regeringssättet därigenom skulle ökas. Prinsessan visade emellertid ständerna stort intresse för landets angelägenheter. I sina brev till kungen uppmanade hon honom att återvända hem och varnade honom för möjliga följder av hans frånvaro. Med hans samtycke undertecknade hon under den följande tiden alla rådets skrivelser, utom dem som var ställda till honom, för i sin egenskap av vice regent var hon ett med kungen enligt dennes uppfattning. Mera sällan deltog hon i rådets förhandlingar.
Alfred Hirv
(born March 26, 1880 in Pechory - died May 26, 1918 in Pskov) was an Estonian painter, known especially for his still lifes. For a time he studied with Julius von Klever in Saint Petersburg; further studies took him to Rome and Munich, where he studied at the school of Anton Ažbe. His paintings are reminiscent of the style of the Dutch Golden Age. Works by Hirv can be found in the Estonian Art Museum.
Luis Ricardo Falero
Luis Ricardo Falero (1851 ?C December 7, 1896) was a Spanish painter. He specialized in female nudes and mythological and fantasy settings.[1] Most of his paintings contained at least one female nude or topless nude. His most common medium was oil on canvas.


Raphael
All the Raphael's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved